close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
نمونه سوالات امتحان نهایی

هــــــــــــدف
نمونه سوالات امتحان نهایی

نمونه سوالات امتحان نهایی

جمعه 01 ارديبهشت 1391

این پست نمونه سوالات و راهنمای تصحیح امتحانات نهایی سالهای 86تا90 رشته صنایع شیمیایی و در ادامه مطلب رشته کامپیوتر و حسابداری قرار داده شده است.تمامی فایلها با فرمت Word و PDF هستند که برای اجرای آنها به نرم افزارهای ورد و adobe acrobat نیاز دارید.برای دانلود روی نام هر گزینه کلیک کنید.

دانلود کل نمونه سوالات صنایع شیمیایی از سال 86تا90قسمت اول

دانلود کل نمونه سوالات صنایع شیمیایی از سال 86تا90قسمت دوم

دانلود بصورت تک درس:

1- دین و زندگی

2- ریاضی3     

3- شیمی تجزیه

4- فرایندهای شیمیایی

5- عملیات دستگاهی

دانلود بصورت تک امتحان با تاریخ مشخص:برای دانلود روی نام هر گزینه کلیک راست کنید و آن را دریافت و ذخیره کنید.

1- ریـــــاضی

1- دی ماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

2- شهریورماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

3- خردادماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

2- دیـــــن و زنــــــــدگـــی

 

1- دی ماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

2- شهریورماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

3- خردادماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

3- فرایــــــــندهای شیمـــــــــیایـــــــــــی

 

1- دی ماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

2- شهریورماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

3- خردادماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

4- عــــــــملیـــــــــــات دستگاهـــــــــــی

 

1- دی ماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

2- شهریورماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

3- خردادماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

5- شیــــــــــمــــی تجـــــــــــزیه

 

1- دی ماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

2- شهریورماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

3- خردادماه

سال86        سال87        سال 88        سال89         سال 90

سوالات رشته های حسابداری و کامپیوتر در ادامه مطلب

لطفاً هر گونه اشکال در لینکها را گزارش کنید؛با تشکر

ادامه مطلب