close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه ١

هــــــــــــدف
  برای دریافت گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه ١ از لینک های زیر استفاده کنید لینکهای دانلود 1 تیتراسیون اسید - باز اندازه گیری حجمی منیزیم توسط E.D.T.A اندازه گیری کلسیم و منیزیم توسط E.D.T.A (سختی آب) اندازه گیری NaHCO3 و Na2CO3 در یک محلول سنجش حجمی آهن توسط پرمنگنات سدیم محلول های سنجیده…

گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه ١

جمعه 01 ارديبهشت 1391

 

برای دریافت گزارش کار آزمایشگاه شیمی تجزیه ١ از لینک های زیر استفاده کنید

لینکهای دانلود 1

تیتراسیون اسید - باز
اندازه گیری حجمی منیزیم توسط E.D.T.A
اندازه گیری کلسیم و منیزیم توسط E.D.T.A (سختی آب)
اندازه گیری NaHCO3 و Na2CO3 در یک محلول
سنجش حجمی آهن توسط پرمنگنات سدیم
محلول های سنجیده در واکنش های رسوبی
سنجش یون کلرور بطریقه ی ولهارد
تیتراسیون های اکسایش-کاهش ( یدومتری )
گراویمتری ( وزن سنجی رسوب )


 لینک های دانلود 2

تیتراسیون اسید - باز
اندازه گیری حجمی منیزیم توسط E.D.T.A
اندازه گیری کلسیم و منیزیم توسط E.D.T.A (سختی آب)
اندازه گیری NaHCO3 و Na2CO3 در یک محلول
سنجش حجمی آهن توسط پرمنگنات سدیم
محلول های سنجیده در واکنش های رسوبی
سنجش یون کلرور بطریقه ی ولهارد
تیتراسیون های اکسایش-کاهش ( یدومتری )
گراویمتری ( وزن سنجی رسوب )

متاسفانه بعضی از لینک ها حذف شده اند که بزودی تصحیح خواهند شد

لینک ها تصحیح شدند با تشکر از حسن توجه شما