close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فیلم آموزشی ساختار الماس

هــــــــــــدف
فیلم آموزشی ساختار الماس

فیلم آموزشی ساختار الماس

چهارشنبه 30 فروردين 1391

ساختار الماس
توضیحات:
الماس یک جامد کووالانسی سه بعدی است که در آن هر اتم کربن در مرکز یک چهاروجهی منتظم به چهار اتم کربن دیگر پیوند کووالانسی دارد .
وجود این ساختار سه بعدی موجب شده است ، الماس ماده ای بسیار سخت با نقطه ذوب و جوش بسیار بالا باشد.