close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فیلم آموزشی برخورد موثر

هــــــــــــدف
فیلم آموزشی برخورد موثر

برخورد موثر

چهارشنبه 30 فروردين 1391

برخورد موثر
توضیحات:
منظور از برخورد موثر در یک واکنش شیمیایی ، برخوردی است که منجر به تشکیل پیچیده فعال شده و واکنش دهنده ها به فراورده تبدیل می شوند . برخورد موثر ، دارای جهت مناسب و انرژی کافی است .