close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فیلم ساخت سولفوریک

هــــــــــــدف
فیلم ساخت سولفوریک

فیلم ساخت سولفوریک اسید از مس سولفات به روش الکتروشیمی

سه شنبه 29 فروردين 1391

فیلم ساخت سولفوریک اسید از مس سولفات به روش الکتروشیمی

در ویدیوی زیر می توانید به طور خلاصه بصورت الکتروشیمایی تهیه سولفوریک اسید با استفاده از مس سولفات مشاهده نمایید.

 

 

دریافت ویدیو با حجم حدود 6 مگابایت ( کیفیت 3GP متوسط )

 

اخطار: این ویدیو، ممکن است که به طور کامل دارای توضیحات واکنش و خطرات آن نباشد. این آزمایش توسط آقابزرگ انجام نشده و صرفاً تهیه شده، لذا استفاده از آن تنها برای آموزش و بررسی مناسب است.