close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
جزوه مسائل حل شده انتگرال دوگانه

هــــــــــــدف
جزوه مسائل حل شده انتگرال دوگانه

جزوه مسائل حل شده انتگرال دوگانه

چهارشنبه 21 تير 1391

جزوه مسائل حل شده انتگرال دوگانه
انتگرال دوگانه یکی از مباحث مطرح شده در برخی از واحد های دانشگاهی است به عنوان مثال دانشجویان مهندسی در درس ریاضی عمومی 2 با این مبحث آشنامیشوند و همچنین برای کنکور کارشناسی ارشد هم باید این مبحث را مطالعه کرد و شامل حل مسائلی در انتگرال دوگانه میباشدکه موارد مطرح شده در این جزوه به شرح زیر است.

1- رسم ناحیه انتگرال گیری
2- محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات دکارتی
3- محاسبه انتگرال دوگانه در مختصات قطبی
4- محاسبه انتگرال دوگانه با استفاده از تغییر و متغییر
5- محاسبه انتگرال دوگانه غیر عادی
6- محاسبه حجم با استفاده از انتگرال دوگانه
7- محاسبه سطح رویه و انتگرال رویه ای
این کتاب 60 صفحه ای 4 مگابایت حجم دارد

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب