close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
فیلم تهیه گاز کلر از سدیم هیپوکلرایت

هــــــــــــدف
فیلم تهیه گاز کلر از سدیم هیپوکلرایت

فیلم تهیه گاز کلر از سدیم هیپوکلرایت

پنجشنبه 31 فروردين 1391

فیلم تهیه گاز کلر از سدیم هیپوکلرایت

گاز کلر، به عنوان یکی از هالوژن ها دارای الکترونگاتیوی بالایی است و در طبیعت به صورت عنصر و گاز یافت نمی شود و تنها ترکیبات آن در طبیعت وجود دارد. ویدیویی برای تهیه این گاز از سدیم هیپوکلرایت برای دانلود قرار داده شده است. این گاز بسیار سمی، کشنده و خورنده است و برای این آزمایش باید اطلاعات بیشتری بدست بیاورید.
در سایر مقالات مهندسی شیمی انیمیشن و مقالاتی نیز در مورد کلر و تهیه آن وجود دارد که با جستجو می توانید آنها را نیز مشاهده کنید.


361

  • کلاغ سفید
  • دیدگاه
  • فیلمهای آموزشی/فیلم تهیه گاز کلر از سدیم هیپوکلرایت/